integritetspolicy

På denna sida hittar du information om hur vi hanterar och behandlar personuppgifter enligt GDPR som gäller från 25/5 2018. Syftet är att du skall känna dig trygg i att vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Informationen här skall vara lättförståeligt och tydligt om vilken data vi samlar in och varför och vilka rättigheter du som registrerad har.

Från den 25 maj 2018 ersätter Dataskyddsförordningen (GDPR) den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad medlem så har du samtyckt enligt PUL och du behöver därför inte göra något mer. Här nedan kan du läsa hur vi utökat och förtydligat vår policy för hur vi hanterar dina personuppgifter. Ta en stund och kika på dem.


VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som lämnas till oss av kund

Framför allt behandlar Grafi foto AB personuppgifter som lämnas av kund i samband med köp.
Personuppgifter krävs för att kunna utföra en beställning från någon av Grafi foto AB beställningstjänster.

Exempel på personuppgifter som sparas vid registrering är: Namn, adress, e-postadress och mobilnummer.

Personuppgifter från Grafistudent.fotoutskrifter.se

Personuppgifter från cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Läs mer om cookies här.

Personuppgifter från tredje part

Vid beställning mot faktura hämtar Grafi foto AB personuppgifter från Ecster. Detta för att säkerställa att fakturan ställs till rätt person.

Exempel på personuppgifter som hämtas är: Namn, adress, personnummer och anmärkningskontroll.


VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi beställning med försändelse delas vissa personuppgifter till leverantörer av transporttjänster.

Exempel på leverantörer av transporttjänster är DHL och Schenker

Exempel på personuppgifter som delas är namn och adress.

Vid större kommunikationsbehov så som informations- eller nyhetsutskick delas vissa personuppgifter till leverantörer av kommunikationstjänster.

Exempel på leverantörer av nyhetsutskick är MailChimp.

Exempel på personuppgifter som delas är e-postadress.

Personuppgifter kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålet som de från början samlades in för.


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Hantering av beställningar

För att kunna hantera beställningar via: beställningstjänster på grafistudent.fotoutskrifter.se, e-postmeddelanden behöver Grafi foto AB behandla personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Utföra beställd bildtjänst
 • Leverera beställd produkt eller tjänst
 • Avisera om färdig beställning
 • Kontakt angående beställningen
 • Identifiera dig vid utlämning av beställning

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 1. Namn
 2. Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
 3. Digitala bilder

För att kunna erbjuda och hantera konton som är kopplade till Grafi foto AB beställningstjänster behöver vi behandla personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Ge dig behörighet att logga in
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Ge möjlighet att administrera val av integritetsinställningar

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
 • Lösenord

Fullgöra rättsliga förpliktelser

För att följa de rättsliga förpliktelser och efterleva gällande lagar behöver Grafi foto AB behandla personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Följa bokföringslagen
 • Upprätta ett köpeavtal för distanshandel

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
 • Betalinformation
 • Orderinformation
 • Fakturanummer

Informera och marknadsföra

För att informera och marknadsföra till Grafistudent.fotoutskrifter.se kunder behöver Grafi foto AB behandla personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Skicka viktig information via e-post
 • Marknadsföra via e-post

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • E-postadress

Analysera och förbättra

För att kunna förbättra beställningstjänster behöver Grafi foto AB behandla personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Förbättra användarupplevelsen
 • Optimering av webbplatsen
 • Beställningstjänsterna skall fungera korrekt

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Sessioncookie

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Personuppgifter i ett konto

Grafi foto AB lagrar personuppgifter så länge som en aktiv kundrelation finns, dvs 12 månader från det att en order kommit. Därefter kommer personuppgifter kopplade till ett konto att tas bort.

Personuppgifter i en faktura

Utöver personuppgifter kopplade till ett konto sparas personuppgifter kopplade till en fordran i 7 år enligt bokföringslagen.

Personuppgifter i form av bilder

Beställningar kan eventuellt innehålla personuppgifter i form av bilder. Beställningar tas löpande bort men sparas maximalt i 6 månader.

Vid begäran från kund sparar vi bilder längre, då till avtalad tid eller tills vidare.

HUR Grafi foto AB SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER


Grafi foto AB vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Vi arbetar kontinuerligt med våra interna system för att upprätthålla och förbättra kundens säkerhet.

DINA RÄTTIGHETER


Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut alla personuppgifter vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga.

Rätt att bli bortglömd (radering)

Du har rätt att få dina personuppgifter och ditt konto raderat. Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

Ditt konto för bildbeställningar raderas automatiskt om det varit utan aktivitet under 12 månader.

FASTSTÄLLELSE AV INTEGRITETSPOLICY


Integitetspolicyn är fastställd av Grafi foto AB och gäller från om med 25 maj 2018.